Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Slide 12
Slide 13
Slide 14
Slide 15
Slide 16
Slide 17
Slide 18
Slide 19
Slide 20
Slide 21

ČISTIČE DLAŽBY A KAMENE KONTAKT


Kontaktní adresaDND Ceramic s.r.o.

Na Vrcholu 1241/11
326 00 Plzeň

IČ: 29162491
DIČ: CZ29162491

tel: +420 604 576 145
e-mail: info@cisticedlazby.cz


Adresa výdejního místa PrahaCERAMICA ITALIA PRAHA
Pod Harfou 981/134
190 00 Praha – Vysočany

tel: +420 732 199 538
e-mail: kuchar@ceramicaitalia.cz

PROVOZNÍ DOBA: PO - PÁ 8.00 - 16.00


Adresa výdejního místa PlzeňCERAMICA ITALIA PLZEŇ
Vltavínová 7
326 00 Plzeň - Černice

tel: +420 604 576 145
e-mail: danek@ceramicaitalia.cz

PROVOZNÍ DOBA: PO - PÁ 8.00 - 16.00


Adresa výdejního místa BrnoCERAMICA ITALIA BRNO
Hviezdoslavova 1096/29
627 00 Brno - Slatina

tel: +420 608 911 991
e-mail: riedl@ceramicaitalia.cz

PROVOZNÍ DOBA: PO - PÁ: 9:00 - 16:00


Adresa výdejního místa OstravaCERAMICA ITALIA OSTRAVA
Dvořákova 13
702 00 Ostrava

tel: +420 604 576 145
e-mail: info@ceramicaitalia.cz

PROVOZNÍ DOBA: PO - PÁ 8.00 - 16.00


Adresa výdejního místa OlomoucCERAMICA ITALIA OLOMOUC
Slavonín 480 (Samota)
783 01 Olomouc

tel: +420 731 470 758
e-mail: katarina.krizkova@seznam.cz

PROVOZNÍ DOBA: PO - PÁ 8:00 - 16:00


Kontaktní formulář

Váš e-mail *

Předmět *

Zpráva *ZOBRAZIT/SKRÝT OBCHODNÍ PODMÍNKY
ZOBRAZIT/SKRÝT REKLAMAČNÍ ŘÁD

Obchodní podmínky

 1. Práva a povinnosti prodávajícího

  Prodávající je: DND CERAMIC, s.r.o.
  Na Vrcholu 1241/11, 326 00 Plzeň
  IČ: 29162491
  DIČ: CZ29162491
  Mobil: +420 604576145
  e-mail: info@dndceramic.cz

  1. Prodávající má povinnost přijmout závaznou objednávku a odeslat písemné potvrzení této objednávky v co nejkratším termínu. Potvrzení musí obsahovat cenu, dodací termín včetně data odeslání a způsob doručení, včetně poštovného a balného.Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout závaznou objednávku pokud je doručovací adresa zjevně pochybná. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu kupujícího.
  2. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje , které mu kupující poskytl, bude používat jen k účelům, které souvisí s vyřízením objednávky na www.cisticedlazby.cz a tyto údaje neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávky.
  3. Pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží podle bodu 2.2., prodávající má právo pozastavit vyřizovaní dalších objednávek tohoto kupujícího, případně odmítnout.
  4. Prodávající může zrušit závaznou objednávku anebo její část v případě, že se objednané zboží již nevyrábí , nedodává anebo je dlouhodobě nedostupné.
 2. Práva a povinnosti kupujícího

  Kupujícím je každý zákazník, fyzická osoba nebo právnická osoba, který na www.cisticedlazby.cz udělá závaznou objednávku.

  1. Na základě objednávky kupujícího se uzavírá kupní smlouva ( objednávka – potvrzení ). Každá objednávka musí obsahovat: v případě fyzické osoby, jméno kupujícího a přesnou poštovní adresu. V případě právnické osoby její název, fakturační adresu, Ičo, DiČ. Dále musí kupní smlouva obsahovat telefonní číslo, popis zboží popř. kód, počet kusů, datum vystavení, způsob úhrady a způsob doručení.
  2. Kupující má právo závaznou objednávku zrušit, změnit nebo namítnout, a to písemně po obdržení potvrzení objednávky od prodávajícího. Pokud tak neučiní do termínu odeslání zboží, považuje se objednávka na závaznou a potvrzenou. Tímto se kupující zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a další poplatky jako poštovné, balné a dobírku uvedené v potvrzení objednávky.

Reklamační řád

DND CERAMIC,s.r.o.
Na Vrcholu 1241/11
326 00 Plzeň
IČ: 29162491
DIČ: CZ29162491

 1. Základní ustanovení
  Tento reklamační řád upravuje vztah mezi prodejcem a koncovým zákazníkem ve smyslu zákona na ochranu spotřebitele §13. Na zakoupené zboží je poskytovaná záruka standartně 24 měsíců ode dne prodeje zákazníkovi. Tato lhůta začíná plynout dnem prodeje anebo odeslání zboží zákazníkovi.Reklamovat je možné jen zboží zakoupené a zaplacené u prodávajícího DND CERAMIC, s.r.o. Reklamaci mechanicky poškozeného zboží je zákazník povinný uplatnit ihned při převzetí zboží. Také je nutné ihned reklamovat neúplnost zboží. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Při převzetí balíku se doporučuje ihned zkontrolovat zda je vnější obal nepoškozený. Prodejce nenese zodpovědnost za škody způsobené neodbornou manipulací anebo neodborným používáním výrobku
 2. Odevzdání výrobku
  Při uplatnění reklamace je kupující povinen doručit reklamované zboží čisté, mechanicky nepoškozené v originálním balení včetně kopie dokladu o zaplacení. Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dobu na vyřízení reklamace při výrobcích, které je potřeba poslat na opravu či posouzení výrobci. Při neoprávněné reklamaci je kupující povinen uhradit náklady vzniklé řešením této reklamace. Oprávnění na záruku zaniká v případě, že k chybě došlo mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v nevhodných podmínkách. Ze záruky jsou též vyňaté chyby způsobené živelnou pohromou a nesprávným zacházením s výrobkem.
 3. Záruka a doprava vyřízené reklamace zpět
  Záruční doba začíná plynout dnem prodeje výrobku odběrateli. V případě reklamace, ze které je zjevné poškození výrobku uživatelem, může prodejce po dohodě se zákazníkem požadovat uhrazení nákladů na opravu, anebo vrátí neopravený výrobek odběrateli zpět na jeho náklady. Vyřízená reklamace bude zákazníkovi doručena na náklady prodejce v co nejkratším termínu.
 4. Spotřební materiál
  Záruka na zboží v této kategorii se vztahuje jen na poruchy způsobené výrobní vadou anebo vadou materiálu. Vzhledem k tomu, že jde o spotřební materiál, nevztahuje se záruka na vady způsobené jeho používáním.
 5. Skutečnosti ,na které se nevztahuje záruka
  • Poruchy způsobené mechanickým poškozením produktu, včetně náhodného poškození ( prasknuté, polámané či tepelně deformované části atd.. )
  • Produkty poškozené přírodními živly
  • Výrobky poškozené nevhodnými podmínkami na uskladnění anebo používání ( např. vysoká nebo příliš nízká vlhkost vzduchu )
  • Produkty poškozené nevhodnou obsluhou
  • Produkty, které jeví známky násilného pokusu o otevření
  • Produkty poškozené prudkým nárazem ( např. pádem )
  • Nedodržením zásad uvedných v návode ( resp. Technickém listě )

Vytvořením objednávky zákazník potvrzuje, že byl seznámen s tímto reklamačním řádem a souhlasí s ním.


'